dcsimg

Brief Summary

  Sphaeradenia columnaris: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Sphaeradenia columnaris là một loài thực vật có hoa trong họ Cyclanthaceae. Loài này được R.Erikss. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  9e0bc2cdfa167799e9544740d522bed6

Comprehensive Description