dcsimg
Life » » Plants » » Screw-pine family »

Pandanus grusonianus L. Linden & Rodigas

Brief Summary

    Pandanus grusonianus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pandanus grusonianus là một loài thực vật có hoa trong họ Dứa dại. Loài này được L.Linden & Rodigas miêu tả khoa học đầu tiên năm 1887.

Comprehensive Description