dcsimg
Life » » Plants » » Screw-pine family »

Pandanus mayotteensis H. St. John

Brief Summary

    Pandanus mayotteensis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pandanus mayotteensis là một loài thực vật có hoa trong họ Dứa dại. Loài này được H.St.John miêu tả khoa học đầu tiên năm 1968.

Comprehensive Description