dcsimg
Life » » Plants » » Screw-pine family »

Pandanus imerinensis Martelli

Brief Summary

    Pandanus imerinensis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pandanus imerinensis là một loài thực vật có hoa trong họ Dứa dại. Loài này được Martelli miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.

Comprehensive Description