Pulicidae ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Pulicidae er en gruppe (familie) som hører til ordenen lopper (Siphonaptera). Som andre lopper er de parasitter som lever i bolene eller reirene til varmblodige dyr. Lopper regnes til de vingede insektene til tross for at alle artene er helt vingeløse.

Utseende

Liv og utvikling

Artene i familien Pulicidae utnytter de fleste pattedyr som har faste bosteder (reir, bol eller lignende): maurpiggsvin og pungdyr i Australia, gnagere over alt, insektetere,klippegrevlinger, haredyr, jordsvin og rovdyr i Afrika, og også mennesket.

Arten kaninloppe, som lever i reirene til villkanin, har en interessant livssyklus som følger kaninenes formering. Larvene krever høy luftfuktighet i reiret, i tillegg til at den nye generasjonen trenger tilgang på nye verter. Disse vilkårene kan bare oppfylles når det er unger i reiret. Hunnloppene, som suger blod fra kaninene, kan sanse konsentrasjoner av kjønnshormoner i hunnkaninenes blod. Loppene modner og legger egg bare når hunnkaninene er gravide, slik at det vil være nye unger i reiret når eggene klekkes.

Betydning for mennesker

Denne familien har hatt stor betydning for menneskene. Menneskeloppa (Pulex irritans) er trolig utdødd i Norge, men er fortsatt vanlig i mange land og kan skape betydelig ubehag, i tillegg til at den kan spre sykdommer. Pestloppa (Xenopsylla cheopis) er trolig den viktigste vektoren for byllepest, og stod sannsynligvis for spredningen av svartedauden, som rammet Europa i 13471351. Denne arten lever normalt på rotter, men når rottene dør ut på grunn av pest kan den angripe mennesker og slik spre pesten til disse. Noen forskere har ment at arten ikke var en effektiv spreder av pest, siden pestbakterien etter noen dager gjerne danner klumper i loppenes spiserør som gjør at de dør, men nyere forsøk viser at loppene kan overføre smitten kort tid etter at de selv er infisert. Hundeloppe (Ctenocephalides canis) og katteloppe (Ctenocephalides felis) lever på kjæledyr og kan også bite mennesker, men skaper ikke større problemer.

Utbredelse

Familien har flest arter i Afrika, men har spredt seg derfra til Asia, Europa og Australia. Noen arter som er knyttet til mennesket eller våre husdyr er i dag spredt over hele verden.

Systematisk inndeling

Klassifikasjonen følger [1]. Familien Hectopsyllidae blir noen ganger regnet som en undergruppe av Pulicidae.

Treliste

Kilder

Eksterne lenker

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO

Pulicidae: Brief Summary ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Pulicidae er en gruppe (familie) som hører til ordenen lopper (Siphonaptera). Som andre lopper er de parasitter som lever i bolene eller reirene til varmblodige dyr. Lopper regnes til de vingede insektene til tross for at alle artene er helt vingeløse.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO