dcsimg

Anthospermopsis

provided by wikipedia EN

Anthospermopsis is a monotypic genus of flowering plants in the Rubiaceae family. It was described by Joseph Harold Kirkbride Jr. in 1997. The genus contains only one species, viz. Anthospermopsis catechosperma, which is endemic to Bahia, Brazil.[1]

References

  1. ^ "Anthospermopsis in the World Checklist of Rubiaceae". Retrieved 25 January 2013..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""'"'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Anthospermopsis: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Anthospermopsis is a monotypic genus of flowering plants in the Rubiaceae family. It was described by Joseph Harold Kirkbride Jr. in 1997. The genus contains only one species, viz. Anthospermopsis catechosperma, which is endemic to Bahia, Brazil.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Anthospermopsis ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Anthospermopsis là một chi thực vật có hoa trong họ Thiến thảo (Rubiaceae).[1]

Loài

Chi Anthospermopsis gồm các loài:

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Anthospermopsis. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ Thiến thảo này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Anthospermopsis: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Anthospermopsis là một chi thực vật có hoa trong họ Thiến thảo (Rubiaceae).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI