dcsimg

Denscantia

provided by wikipedia EN

Denscantia is a genus of flowering plants in the family Rubiaceae. The genus is found in eastern Brazil.[1]

Species

References

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Denscantia: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Denscantia is a genus of flowering plants in the family Rubiaceae. The genus is found in eastern Brazil.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Denscantia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Denscantia là một chi thực vật có hoa trong họ Thiến thảo (Rubiaceae).[1]

Loài

Chi Denscantia gồm các loài:

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Denscantia. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến tông thực vật Spermacoceae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Denscantia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Denscantia là một chi thực vật có hoa trong họ Thiến thảo (Rubiaceae).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI