dcsimg
509.18141879.130x130
Life » » Animals » » Molluscs » Snails » » Cone snails »

Conus dondani Kosuge 1981

Brief Summary

  Conus dondani: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Conus dondani là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Conidae, họ ốc cối.

  Giống như tất cả các loài thuộc chi Conus, chúng là loài săn mồi và có nọc độc. Chúng có khả năng "đốt" con người, do vậy khi cầm chúng phải hết sức cẩn thận.

  Conus dondani: Brief Summary ( Portuguese )
  provided by wikipedia PT

  Conus dondani é uma espécie de gastrópode do gênero Conus, pertencente a família Conidae.

  Profundiconus dondani: Brief Summary
  provided by wikipedia

  Profundiconus dondani is a species of sea snail, a marine gastropod mollusk in the family Conidae, the cone snails and their allies.

  Like all species within the genus Profundiconus, these cone snails are predatory and venomous. They are capable of "stinging" humans, therefore live ones should be handled carefully or not at all.

Comprehensive Description