dcsimg
542.3204604531.130x130
» Plants »

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.

Brief Summary

    Abies lasiocarpa: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Abies lasiocarpa là một loài thực vật hạt trần trong họ Thông. Loài này được (Hook.) Nutt. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1849.

Comprehensive Description