dcsimg
509.9652762.130x130
Organisms » » Plants » » Pines »

Faber's Fir

Abies fabri (Mast.) Craib

Brief Summary

    Abies fabri: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Abies fabri là một loài thực vật hạt trần trong họ Thông. Loài này được (Mast.) Craib miêu tả khoa học đầu tiên năm 1920.

Comprehensive Description