dcsimg
509.8149646.130x130
Life » » Plants » » Pines »

Picea schrenkiana Fisch. & C. A. Mey.

Brief Summary

    Picea schrenkiana: Brief Summary ( i18n: No )
    provided by wikipedia Norwegian


    Picea schrenkiana er en granart. Krona er smal, og trærne blir opptil 60 m høye med en stammediameter på 200 cm.

    Den er utbredt i fjellkjedene Tian Shan og nordlige Pamir, som ligger i Kirgisistan, Xinjiang i Kina og lengst øst i Kasakhstan. Her vokser den 1300–3000 moh. Den danner som regel rene bestander, men vokser av og til sammen med en underart av sibiredelgran (A. sibirica subsp. semenovii).

Comprehensive Description