dcsimg

Brief Summary

    Aprasia smithi: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Aprasia smithi là một loài thằn lằn trong họ Pygopodidae. Loài này được Storr mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.

Comprehensive Description