dcsimg

Brief Summary

    Brookesia antakarana: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Brookesia antakarana là một loài thằn lằn trong họ Chamaeleonidae. Loài này được Raxworthy & Nussbaum miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.

Comprehensive Description