dcsimg

Brief Summary

    Cnemaspis barbouri: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Cnemaspis barbouri là một loài thằn lằn trong họ Gekkonidae. Loài này được Perret mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.

Comprehensive Description