dcsimg

Scientific Names

Preferred Names

Imantodes phantasma Myers 1982
Imantodes phantasma
Recognized by Wildfinder (WWF) and wikipedia VI

Alternative Names

Imantodes phantasma
Recognized by ReptileDB
Imantodes phantasma Myers 1982
Recognized by ReptileDB

Common Names

English

Phantasma Tree Snake preferred

Curated hierarchies for Imantodes phantasma Myers 1982