dcsimg

Brief Summary

    Pseudogekko brevipes: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pseudogekko brevipes là một loài thằn lằn trong họ Gekkonidae. Loài này được Boettger mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.

Comprehensive Description