dcsimg

Brief Summary

    Pygopus lepidopodus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pygopus lepidopodus là một loài thằn lằn trong họ Pygopodidae. Loài này được Lacépède mô tả khoa học đầu tiên năm 1804.

Comprehensive Description