dcsimg
Life » » Animals » » Vertebrata » » Lissamphibia » Anura »

Phrynobatrachus dendrobates (Boulenger 1919)

Brief Summary

    Phrynobatrachus dendrobates: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Phrynobatrachus dendrobates là một loài ếch trong họ Petropedetidae. Nó được tìm thấy ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, và có thể cả Tanzania. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và sông. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

Comprehensive Description