dcsimg

Brief Summary

    Cu cu ngọc bích châu Phi: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Cu cu ngọc bích châu Phi, tên khoa học Chrysococcyx cupreus, là một loài chim trong họ Cuculidae. Chúng được Shaw phân loại vào năm 1792.

Comprehensive Description