Life » » Animals » » Velvet worms » Velvet worms »

Heteroperipatus clarki (Dunn 1943)

Heteroperipatus clarki is a species of velvet worm in the family velvet worms.