dcsimg

Brief Summary

  Dendropsophus ebraccatus: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Dendropsophus ebraccatus, tiếng Anh thường gọi là hourglass tree frog, là một loài ếch thuộc họ Nhái bén. Loài này có ở Belize, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, và Panama. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đầm nước ngọt, đầm nước ngọt có nước theo mùa, vùng đồng cỏ, các đồn điền, rừng thoái hóa nghiêm trọng, và ao. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống. Loài ếch này sinh sản khác so với hầu hết các loài ếch khác. Nó có thể đẻ trứng trên mặt đất hoặc trên mặt nước tuỳ thuộc vào môi trường xung quanh. Nếu có bóng râm, nó sẽ đẻ trứng trên lá của cây cỏ quanh ao hồ. Nếu ít hoặc thiếu bóng râm, nó sẽ đẻ trứng xuống nước, thường dính vào cây cỏ trên mặt nước. Trong cả hai trường hợp, nòng nọc đều sống sót. Đây là động vật có xương sống duy nhất được biết đến có khả năng đẻ trứng cả trong nước lẫn trên bờ.

Comprehensive Description

  Dendropsophus ebraccatus ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Dendropsophus ebraccatus, tiếng Anh thường gọi là hourglass tree frog, là một loài ếch thuộc họ Nhái bén. Loài này có ở Belize, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, và Panama. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đầm nước ngọt, đầm nước ngọt có nước theo mùa, vùng đồng cỏ, các đồn điền, rừng thoái hóa nghiêm trọng, và ao. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống. Loài ếch này sinh sản khác so với hầu hết các loài ếch khác. Nó có thể đẻ trứng trên mặt đất hoặc trên mặt nước tuỳ thuộc vào môi trường xung quanh. Nếu có bóng râm, nó sẽ đẻ trứng trên lá của cây cỏ quanh ao hồ. Nếu ít hoặc thiếu bóng râm, nó sẽ đẻ trứng xuống nước, thường dính vào cây cỏ trên mặt nước. Trong cả hai trường hợp, nòng nọc đều sống sót. Đây là động vật có xương sống duy nhất được biết đến có khả năng đẻ trứng cả trong nước lẫn trên bờ.

  Hình ảnh

  Tham khảo

   src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Dendropsophus ebraccatus

  Liên kết ngoài

   src= Phương tiện liên quan tới Dendropsophus ebraccatus tại Wikimedia Commons


  Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ Nhái bén (Hylidae) này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.