dcsimg

Brief Summary

    Timglaslövgroda: Brief Summary ( Swedish )
    provided by wikipedia SV

    Timglaslövgroda (Dendropsophus ebraccatus) är en groda som tillhör familjen lövgrodor och finns i Latinamerika.

Comprehensive Description