dcsimg

Brief Summary

    Lestes sponsa: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Lestes sponsa là loài chuồn chuồn trong họ Lestidae. Loài này được Hansemann mô tả khoa học đầu tiên năm 1823.

Comprehensive Description