dcsimg

Brief Summary

    Bolbelasmus gallicus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Bolbelasmus gallicus là một loài bọ cánh cứng trong họ Geotrupidae. Loài này được Mulsant miêu tả khoa học năm 1842.

Comprehensive Description