dcsimg

Brief Summary

  Bragasellus frontellum: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Bragasellus frontellum là một loài chân đều trong họ Asellidae. Loài này được Braga miêu tả khoa học năm 1964.

  Bragasellus frontellum: Brief Summary ( Catalan; Valencian )
  provided by wikipedia CA

  Bragasellus frontellum és una espècie de crustaci isòpode pertanyent a la família dels asèl·lids.

Comprehensive Description