dcsimg

Brief Summary

  Baicalasellus korotnevi: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Baicalasellus korotnevi là một loài chân đều trong họ Asellidae. Loài này được Semenkevich miêu tả khoa học năm 1924.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  4692aae2a68ed559985f50e32131103c
  Baicalasellus korotnevi: Brief Summary ( Catalan; Valencian )
  provided by wikipedia CA

  Baicalasellus korotnevi és una espècie de crustaci isòpode pertanyent a la família dels asèl·lids.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Autors i editors de Wikipedia
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia CA
  ID
  4692aae2a68ed559985f50e32131103c

Comprehensive Description