dcsimg
» Plants »

Polygonatum geminiflorum Decne.

Brief Summary

    Polygonatum geminiflorum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Polygonatum geminiflorum là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Decne. mô tả khoa học đầu tiên năm 1844.

Comprehensive Description