dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Ornithogalum spetae Wittmann

Brief Summary

    Ornithogalum spetae: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Ornithogalum spetae là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Wittmann mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.

Comprehensive Description