dcsimg
Life » » Plants » » Flame lily family »

Ornithoglossum zeyheri (Baker) B. Nord.

Brief Summary

    Ornithoglossum zeyheri: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Ornithoglossum zeyheri là một loài thực vật có hoa trong họ Colchicaceae. Loài này được (Baker) B.Nord. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.

Comprehensive Description