dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Albuca amoena (Batt.) J. C. Manning & Goldblatt

Brief Summary

  Albuca amoena: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Albuca amoena là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được (Batt.) J.C.Manning & Goldblatt mô tả khoa học đầu tiên năm 2009.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  6f93361210f8119426cb372c3cb8825f

Comprehensive Description