dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Ornithogalum neopatersonia J. C. Manning & Goldblatt

Brief Summary

    Ornithogalum neopatersonia: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Ornithogalum neopatersonia là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được J.C.Manning & Goldblatt mô tả khoa học đầu tiên năm 2006.

Comprehensive Description