dcsimg
Image of yellow asphodel
Life » » Plants » » Nartheciaceae »

Yellow Asphodel

Narthecium americanum Ker Gawl.

Brief Summary

  Narthecium americanum: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Narthecium americanum là một loài thực vật có hoa trong họ Nartheciaceae. Loài này được Ker Gawl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1812.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  247a50134ac5318960925192b4d867cd

Comprehensive Description