dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Nolina rigida Trel.

Brief Summary

    Nolina rigida: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Nolina rigida là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Trel. mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.

Comprehensive Description