dcsimg
542.3766117483.130x130
Life » » Morchellaceae »

Morel

Morchella esculenta (L.) Pers. 1801

Brief Summary

    Rund toppmurkla: Brief Summary ( Swedish )
    provided by wikipedia SV

    Rund toppmurkla (Morchella esculenta) är en svampart som först beskrevs av L., och fick sitt nu gällande namn av Christiaan Hendrik Persoon 1801. Rund toppmurkla ingår i släktet Morchella, och familjen Morchellaceae. Artens status i Sverige är: Reproducerande. En underart finns: umbrina.

    Den växer gärna på kalkrik mark i lövskogar och parker. Den är tämligen sällsynt - dock vanligare på Gotland och Öland - och växer främst i södra delarna av landet.

    Den runda toppmurklan och den närbesläktade toppmurklan skall aldrig ätas rå och skall tillagas i minst tio minuter. Större mängder (mer än 100 gram per måltid, eller motsvarande mängd torkad svamp) kan påverka mag-tarmkanalen eller ge neurologiska effekter och bör därför undvikas.

Comprehensive Description