dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Manfreda jaliscana Rose

Brief Summary

    Manfreda jaliscana: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Manfreda jaliscana là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.

Comprehensive Description