dcsimg
Life » » Plants »

Ledebouria ovatifolia (Baker) Jessop

Brief Summary

    Ledebouria ovatifolia: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Ledebouria ovatifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được (Baker) Jessop mô tả khoa học đầu tiên năm 1970.

Comprehensive Description