dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Lomandra preissii (Endl.) Ewart

Brief Summary

    Lomandra preissii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Lomandra preissii là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được (Endl.) Ewart mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.

Comprehensive Description