Rhizophlyctidales is an order of Fungi.

EOL има податоци за еден атрибут:

Познати јавувања, собрани примероци и набљудувања на Rhizophlyctidales. Погледајте го овој вид на GBIF