Penicilliopsis brasiliensis is a species of Fungi in the family Trichocomaceae.

EOL има податоци за еден атрибут:

Познати јавувања, собрани примероци и набљудувања на Penicilliopsis brasiliensis Möller 1901. Погледајте го овој вид на GBIF