Познати јавувања, собрани примероци и набљудувања на Thelebolales. Погледајте го овој вид на GBIF