Неразрешено име

Hirtoscala Monterosato 1890

EOL има податоци за 9 атрибути, и тоа: