cc-by-nc-sa-3.0

Microsporidia is a phylum of Fungi.

EOL има податоци за еден атрибут.

  cc-by-nc-sa-3.0

Живеалишта на Microsporidium

Средините во кои живеат многу видови на Microsporidia. Изберете една средина за да го видите нејзиниот контролен список на видови Microsporidia.

Живеалишта на Microsporidia

Средините во кои живеат многу видови на Microsporidia. Изберете една средина за да го видите нејзиниот контролен список на видови Microsporidia.