Dendrochytridium is a genus of Fungi in the family Chytridiaceae.

Познати јавувања, собрани примероци и набљудувања на Dendrochytridium. Погледајте го овој вид на GBIF