Слика од <i>Elaphomyces muricatus</i> Fr. 1829
Life » » Fungi » » Ascomycota

Eurotiomycetes

Научни имиња

Претпочитани имиња

Eurotiomycetes
Класа — признено од EOL Dynamic Hierarchy 1.1 and EOL Dynamic Hierarchy 1.1
Појдовен таксон од Catalogue of Life in Species 2000 & ITIS Catalogue of Life
Eurotiomycetes
Признаено од BioImages, the virtual fieldguide, UK, Egypt Species List, Natural History Museum Species of the day, Cybertruffle, Austria Species List, Australia Species List, Bermuda Species List, Brazil Species List, Burundi Species List, Canada Species List, Chile Species List, China Species List, Colombia Species List, Dominican Republic Species List, Ecuador Species List, El Salvador Species List, Estonia Species List, British Virgin Islands Species List, Fiji Species List, Finland Species List, France Species List, Georgia Species List, Germany Species List, Greenland Species List, Guinea Bissau Species List, Hungary Species List, Iceland Species List, Iran Species List, Ireland Species List, Italy Species List, Kosovo Species List, Malta Species List, Montenegro Species List, Myanmar Species List, New Caledonia Species List, New Zealand Species List, Norway Species List, Panama Species List, Philippines Species List, Portugal Species List, Romania Species List, Russia Species List, Saint Kitts and Nevis Species List, Saint Vincent and the Grenadines Species List, Seychelles Species List, Solomon Islands Species List, South Georgia and the South Sandwich Islands, Spain Species List, Sweden Species List, Syria Species List, Taiwan Species List, Territory of Heard Island and McDonald Islands, The Netherlands Species List, Tibet Species List, United Kingdom Species List, Venezuela Species List, Vanuatu Species List, Japan Species List, Cuba Species List, Indonesia Species List, Mexico Species List, Alboran Sea Species List, Arabian Sea Species List, Balearic Sea Species List, Arctic Ocean Species List, Barents Sea Species List, Bay of Biscay Species List, Bay of Fundy Species List, Bass Strait Species List, Bismarck Sea Species List, Bristol Channel Species List, Caribbean Sea Species List, Celtic Sea Species List, Chukchi Sea Species List, Coral Sea Species List, Davis Strait Species List, English Channel Species List, Great Australian Bight Species List, Greenland Sea Species List, Gulf of Bothnia Species List, Gulf of Guinea Species List, Gulf of Mexico Species List, Inner Seas off the West Coast of Scotland Species, Indian Ocean Species List, Irish Sea Species List, Kattegat Species List, Mozambique Channel Species List, North Atlantic Species List, North Pacific Species List, North Sea Species List, Persian Gulf Species List, Sea of Japan Species List, Philippine Sea Species List, Singapore Strait Species List, Skagerrak Species List, South China Sea Species List, Tyrrhenian Sea Species List, Southern Ocean Species List, Tasman Sea Species List, South Atlantic Species List, South Pacific Species List, Furui 2020, Adriatic Sea Species List, Aegean Sea Species List, Timor Sea Species List, and United States Species List
Eurotiomycetes O. E. Erikss. & Winka 1997
Класа — признено од World Register of Marine Species

Алтернативни имиња

Cercosporites E. S. Salmon
Doubtful според GBIF classification
Chaetothyriomycetes
Dactylospora
Doubtful според GBIF classification
Loculoascomycetes
In-part според NCBI
Plectomycetes
In-part според NCBI
Rimaconus Huhndorf, F. A. Fernández, J. E. Taylor & K. D. Hyde
Doubtful според GBIF classification
bitunicate ascomycetes
In-part според NCBI

Народни имиња

арапски

исландски

каталонски; валенсиски

кинески

корејски

흰가시동충하초강

норвешки

персиски

یوروتیومیستس

руски

Эуроциомицеты

јапонски

ユーロチウム菌綱 претпочитано
Признаено од Furui 2020, Wikidata, piaf, and admin

Zh Cn

Zh Hans

Zh Hant

Zh Hk

Zh Tw

прикажи уште 12 јазици
скриј 12 јазици

Згрижени чиноследи за Eurotiomycetes

GBIF classification

Fungi
Ascomycota
Скратени се уште 1885 варијанти заради уредност
Полн список ќе најдете во ресурсната податотека.