Познати јавувања, собрани примероци и набљудувања на Byssochlamys. Погледајте го овој вид на GBIF