Познати јавувања, собрани примероци и набљудувања на Penicilliopsis. Погледајте го овој вид на GBIF