Marcello Consolo   cc-by-nc-sa

EOL има податоци за 11 атрибути, и тоа: