Liparophyllum ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Liparophyllum is a genus of aquatic flowering plants in the family Menyanthaceae. The name Liparophyllum comes from the Greek words liparos, meaning "fat, shiny or oily", and phyllon, meaning "leaf". They are rhizomatous wetland plants with alternate linear leaves. Flowers occur singly, and are five-parted and white.

Selected species

List source :[2]

References

  1. ^ The genus Liparophyllum, and its type L. gunnii, were first described and published in London Journal of Botany 6: 472bis. 1847. "Name - Liparophyllum Hook.f." Tropicos. Saint Louis, Missouri: Missouri Botanical Garden. Retrieved November 4, 2012. Type = Liparophyllum gunnii Hook.f.
  2. ^ "Liparophyllum Hook.f." The Plant List; Version 1. (published on the internet). Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden. 2010. Retrieved November 4, 2012.
 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Liparophyllum: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Liparophyllum is a genus of aquatic flowering plants in the family Menyanthaceae. The name Liparophyllum comes from the Greek words liparos, meaning "fat, shiny or oily", and phyllon, meaning "leaf". They are rhizomatous wetland plants with alternate linear leaves. Flowers occur singly, and are five-parted and white.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Liparophyllum ( espagnol ; castillan )

fourni par wikipedia ES

Liparophyllum es un género con una especies de plantas de flores perteneciente a la familia Menyanthaceae. Se encuentran en Nueva Zelanda y Tasmania.

El nombre Liparophyllum viene del griego liparos, que significa "grueso" y phyllon, que significa "hoja". Son plantas con rizoma con hojas lineares y flores de color blanco.

Especies seleccionadas

 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autores y editores de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia ES

Liparophyllum: Brief Summary ( espagnol ; castillan )

fourni par wikipedia ES

Liparophyllum es un género con una especies de plantas de flores perteneciente a la familia Menyanthaceae. Se encuentran en Nueva Zelanda y Tasmania.

El nombre Liparophyllum viene del griego liparos, que significa "grueso" y phyllon, que significa "hoja". Son plantas con rizoma con hojas lineares y flores de color blanco.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autores y editores de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia ES

Liparophyllum ( portugais )

fourni par wikipedia PT
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autores e editores de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia PT

Liparophyllum: Brief Summary ( portugais )

fourni par wikipedia PT
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autores e editores de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia PT

Liparophyllum ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Liparophyllum là một chi thực vật thủy sinh trong họ Menyanthaceae. Tên gọi Liparophyllum có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp liparos nghĩa là "béo, bóng, dầu" và phyllon nghĩa là "lá". Các loài trong chi này là thực vật vùng đất ngập nước có thân rễ, với các lá mọc so le. Hoa mọc đơn lẻ, mẫu 5, màu trắng. Trước đây chi này từng được coi là đơn loài (Liparophyllum gunnii), nhưng xử lý năm 2009 của Tippery và Les[2] đã chuyển 7 loài nữa từ các chi VillarsiaNymphoides sang.

Các loài

Chuyển từ Villarsia sang

Chuyển từ Nymphoides sang

Phát sinh chủng loài

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo Tippery và Les (2009)[2], với trong đó các loài được chuyển sang vẫn lấy theo danh pháp cũ.

Liparophyllum


Liparophyllum lasiospermum
Liparophyllum gunnii
Liparophyllum exaltatum
Liparophyllum latifolium
Liparophyllum congestiflorum
Liparophyllum capitatum
Liparophyllum violifoliumLiparophyllum exiguum

Ghi chú

  1. ^ The genus Liparophyllum, and its type L. gunnii, were first described and published in London Journal of Botany 6: 472bis. 1847. “Name - Liparophyllum Hook.f.”. Tropicos. Saint Louis, Missouri: Missouri Botanical Garden. Truy cập ngày 4 tháng 11 năm 2012. Type = Liparophyllum gunnii Hook.f.
  2. ^ a ă Tippery N. P., D. H. Les, 2009. A new genus and new combinations in Australian Villarsia (Menyanthaceae). Novon 19:406–413, doi:10.3417/2007181


Bài viết về chủ đề Bộ Cúc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Liparophyllum: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Liparophyllum là một chi thực vật thủy sinh trong họ Menyanthaceae. Tên gọi Liparophyllum có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp liparos nghĩa là "béo, bóng, dầu" và phyllon nghĩa là "lá". Các loài trong chi này là thực vật vùng đất ngập nước có thân rễ, với các lá mọc so le. Hoa mọc đơn lẻ, mẫu 5, màu trắng. Trước đây chi này từng được coi là đơn loài (Liparophyllum gunnii), nhưng xử lý năm 2009 của Tippery và Les đã chuyển 7 loài nữa từ các chi Villarsia và Nymphoides sang.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI