Sivun <i>Microchilus plantagineus</i> (L.) D. Dietr. kuva

Chloroplastida