سجل الاستيراد لWorld Register of Marine Species

 • Started: March 25, 2021 12:46
 • Completed: 13:21:58.000
 • Failed: No.
 • Status: completed

Events (most recent first):

 • 13:14:23.000 (starts) #import Medium
 • 13:14:23.000 (starts) Medium
 • 13:14:23.000 (starts) #propagate_ids Article
 • 13:14:23.000 (warns) INCORRECT NUMBER OF ROWS DURING IMPORT OF articles: got 58779, expected 58801 (from /app/tmp/world_reg_mar_sp_articles.tsv)
 • 13:14:21.000 (starts) #import Article
 • 13:14:21.000 (starts) Article
 • 13:14:20.000 (starts) #propagate_ids Vernacular
 • 13:14:18.000 (starts) #import Vernacular
 • 13:14:17.000 (starts) Vernacular
 • 13:13:12.000 (starts) #propagate_ids NodeAncestor
 • 13:12:04.000 (starts) #import NodeAncestor
 • 13:12:02.000 (starts) NodeAncestor
 • 13:11:54.000 (starts) #propagate_ids ScientificName
 • 13:11:28.000 (starts) #import ScientificName
 • 13:11:24.000 (starts) ScientificName
 • 13:11:20.000 (starts) #propagate_ids Identifier
 • 13:11:15.000 (starts) #import Identifier
 • 13:11:15.000 (starts) Identifier
 • 13:11:15.000 (starts) #propagate_ids BibliographicCitation
 • 13:11:14.000 (starts) #import BibliographicCitation
 • 13:11:13.000 (starts) BibliographicCitation
 • 13:11:05.000 (starts) #propagate_ids Node
 • 13:10:53.000 (starts) #import Node
 • 13:10:52.000 (starts) Node
 • 13:10:52.000 (starts) #propagate_ids Referent
 • 13:10:47.000 (starts) #import Referent
 • 13:10:45.000 (starts) Referent
 • 13:10:45.000 (warns) All existing content has been destroyed for the resource.
 • 13:10:45.000 (infos) Removed 419130 Nodes
 • 13:10:44.000 (infos) Batch 41...
 • 13:10:43.000 (infos) Batch 40...
 • 13:10:42.000 (infos) Batch 39...
 • 13:10:41.000 (infos) Batch 38...
 • 13:10:40.000 (infos) Batch 37...
 • 13:10:39.000 (infos) Batch 36...
 • 13:10:38.000 (infos) Batch 35...
 • 13:10:37.000 (infos) Batch 34...
 • 13:10:36.000 (infos) Batch 33...
 • 13:10:35.000 (infos) Batch 32...
 • 13:10:34.000 (infos) Batch 31...
 • 13:10:33.000 (infos) Batch 30...
 • 13:10:32.000 (infos) Batch 29...
 • 13:10:31.000 (infos) Batch 28...
 • 13:10:30.000 (infos) Batch 27...
 • 13:10:29.000 (infos) Batch 26...
 • 13:10:28.000 (infos) Batch 25...
 • 13:10:26.000 (infos) Batch 24...
 • 13:10:25.000 (infos) Batch 23...
 • 13:10:24.000 (infos) Batch 22...
 • 13:10:23.000 (infos) Batch 21...